Mitä on biodynaaminen laatu?

Kuva: Eva Wolf, Demeter-liitto
Kuva: Eva Wolf, Demeter-liitto

Mitä laatu tarkoittaa? Onko se vain laboratoriossa mitattava määre vai jotain enemmän? Ruuassa laatua on se mikä edistää elämää ja luo vitaalisuutta. Vitaalinen ruoka on puhdasta ja ravinteikasta. Se sisältää välttämättömien ravintoaineiden lisäksi paljon sekundääriä, terveyttä edistäviä aineita. Vitaalinen ruoka on sen lisäksi paljon muutakin. Biodynamiikassa nähdään, että fyysinen maailma on olemassa yhdessä eteerisen, astraalisen ja henkisen maailman kanssa ja laatu syntyy näiden tasapainosta.  Ruuan tuotannossa on siis tarkoitus luoda olosuhteet, joissa kasvaa mahdollisimmat elinvoimaisia, vitaalisia kasveja ja eläimiä. 

Read More

Koronakriisin saattelemana uuteen maatalouskulttuuriin

Koronakriisi on pahentanut olemassa olevaa syvää rakenteellista ongelmaa suuryritysjohtoisessa globaalissa ruokajärjestelmässä ja osoittanut samalla sen haavoittuvuuden. Erityisesti ruuan tuonnin varassa olevat maat olivat vaikeuksissa saatavuuden heikentyessä ja hintojen noustessa, kun logistiikka ei toiminut normaalisti ja tuottajamaat rajoittivat peruselintarvikkeiden vientiä.  Tulevaisuuden ruokakriiseihin varautuminen pitää aloittaa nyt ja se edellyttää ruokaomavaraisuutta ja pientilojen roolin ymmärtämistä.   Muutos edellyttää tässä vaiheessa selkeää julkista tukea monimuotiselle pientuotannolle. Muutos edellyttää myös kuluttajilta suuntaamaan tukeaan enemmän kohti paikallista tuottajaa ostopäätöksiä tehdessään.

Read More

Miksi lehmällä on sarvet?

Sarvelliset eläimet ovat metaboliseen prosessiin painottuneen sorkka- ja kavioeläinten evolutiivisen kehityslinjan nuorimpia tulokkaita. Terävät sarvet koetaan usein vaaraksi sekä eläimille että ihmiselle ja sarvien poisto eli nupouttaminen on hyvin yleinen käytäntö nautatiloilla. Varsinkin ahtaissa tiloissa savista voikin koitua todellista harmia. Harvemmin kohtaa keskustelua sarvien merkityksestä eläimeen kokonaisuutena. Sarvilla on kuitenkin tärkeä osa naudan fysiologiassa, laumakäyttäytymisessä ja sielullisiin ja elämänvoimiin perustuvissa prosesseissa. Siksi biodynaamisessa tuotannossa suositaan sarvellisia nautoja ja nupouttaminen on kiellettyä.

Read More

Biodynaamisen viljelyn historia Suomessa

Kuva: Demeter International
Kuva: Demeter International

 

”Biodynaaminen viljely on täysin mullistava menetelmä, joka pakottaa ihmisen muuttamaan ajatustapaansa ja suhtautumistaan luontoon perusteellisesti.”

 

Näin totesi biodynaamisen viljelyn uranuurtaja, agronomi Henrik Wärnhjelm. Hän toi biodynaamisen viljelyn Suomeen melko pian Rudolf Steinerin vuonna 1924 pitämän maatalouskurssin jälkeen. Henrik kokeili biodynaamisia preparaatteja kesällä 1927 Tallbackan tilalla Porvoossa todeten niiden soveltuvan erittäin hyvin pohjoisiin olosuhteisiin. Näistä uraauurtavista kokeista alkoi biodynaaminen liike Suomessa ja samalla luotiin suomalaisen ja pohjoismaalaisen luomuviljelyn historiaa. 

Read More

Maatalous ilmastoa parantamassa

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on ollut EU:n yhtenäisen maatalouspolitiikan (YMP tai CAP) päämääränä vuodesta 2013. Vaikka maatalousmenoista yli neljännes on korvamerkitty tähän tarkoitukseen, eivät maatalouden kasvihuonepäästöt ole silti pienentyneet.  Euroopan tilintarkastustuomioistuin ehdottaa arviossaan kesäkuussa 2021, että jatkossa kiinnitettäisiin huomioita mm. karjatalouden ja kemiallisen lannoituksen päästöjen vähentämiseen. Karjasta aiheutuvien päästöjen osuus maatalouden päästöistä on noin puolet ja kemiallisista lannoitteista ja lannasta aiheutuvat päästöt lähes kolmannes. Toimenpiteiksi ehdotetaan karjan määrän ja lannoitteiden käytön vähentämistä. (1)

Read More

Mitä on biodynaamisuus?

Mitä on tuo säätiömme nimessäkin mainittu biodynaamisuus? Se on lyhykäisyydessään kokonaisvaltaista, ekologista ja eettistä lähestymistä maatalouteen, puutarhanhoitoon, ruokaan ja ravitsemukseen. Tämä tapa suhtauta maailmaan koskee meitä kaikkia; tuottajista kuluttajiin.

 

Useimmiten biodynaamisuus liitetään alkutuotantoon, biodynaamiseen viljelytapaan. Biodynaaminen viljely on uudistava ja kokonaisvaltainen lähestymistapa maatalouteen, puutarhanhoitoon ja maataloustuotteiden jalostukseen

Read More

Juttua Heinolan Tilalta...

Biodynaamisen maatalouden ideologia juontaa juurensa saksalaisen Rudolf Steinerin vuonna 1924 esittelemistä periaatteista, joiden keskiössä on toiminta luonnon ja koko universumin ehdoilla. ”Sanotaan, että biodynaaminen viljely on vanhinta luomuviljelyä”, Heinolan tilan emäntä Terhikki Sahari taustoittaa.

Kurkirahasto teki historiaa!

20.2.2019 Kurkirahasto osti n. 14 hehtaaria maata Vesilahdelta