Maatalous ilmastoa parantamassa

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on ollut EU:n yhtenäisen maatalouspolitiikan (YMP tai CAP) päämääränä vuodesta 2013. Vaikka maatalousmenoista yli neljännes on korvamerkitty tähän tarkoitukseen, eivät maatalouden kasvihuonepäästöt ole silti pienentyneet.  Euroopan tilintarkastustuomioistuin ehdottaa arviossaan kesäkuussa 2021, että jatkossa kiinnitettäisiin huomioita mm. karjatalouden ja kemiallisen lannoituksen päästöjen vähentämiseen. Karjasta aiheutuvien päästöjen osuus maatalouden päästöistä on noin puolet ja kemiallisista lannoitteista ja lannasta aiheutuvat päästöt lähes kolmannes. Toimenpiteiksi ehdotetaan karjan määrän ja lannoitteiden käytön vähentämistä. (1)

Read More

Mitä on biodynaamisuus?

Mitä on tuo säätiömme nimessäkin mainittu biodynaamisuus? Se on lyhykäisyydessään kokonaisvaltaista, ekologista ja eettistä lähestymistä maatalouteen, puutarhanhoitoon, ruokaan ja ravitsemukseen. Tämä tapa suhtauta maailmaan koskee meitä kaikkia; tuottajista kuluttajiin.

 

Useimmiten biodynaamisuus liitetään alkutuotantoon, biodynaamiseen viljelytapaan. Biodynaaminen viljely on uudistava ja kokonaisvaltainen lähestymistapa maatalouteen, puutarhanhoitoon ja maataloustuotteiden jalostukseen

Read More

Hyvää asiaa!

Read More

Juttua Heinolan Tilalta...

Biodynaamisen maatalouden ideologia juontaa juurensa saksalaisen Rudolf Steinerin vuonna 1924 esittelemistä periaatteista, joiden keskiössä on toiminta luonnon ja koko universumin ehdoilla. ”Sanotaan, että biodynaaminen viljely on vanhinta luomuviljelyä”, Heinolan tilan emäntä Terhikki Sahari taustoittaa.

Kurkirahasto teki historiaa!

20.2.2019 Kurkirahasto osti n. 14 hehtaaria maata Vesilahdelta