Testamenttilahjoitus

Kiitos, että harkitsette testamenttinne tekemistä suomalaisen, kestävän alkutuotannon hyväksi.  Biodynaamisen viljelyn säätiö huolehtii lahjoituksenne käytöstä  opiskelijoiden, viljelijöiden, tutkimuksen ja biodynaamisten tilojen tukemiseen Suomessa.

 

 

Yleishyödyllisenä yhteisönä säätiö ei maksa saamastaan lahjoituksesta tai testamentista veroa.

 

Vain yksityishenkilö voi laatia testamentin. Testamentin laatija voi elämäntilanteen muuttuessa milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa tekemänsä testamentin. Testamentti astuu voimaan vasta laatijan kuolinhetkellä. Säätiölle ei tarvitse etukäteen ilmoittaa testamentin laatimisesta säätiön hyväksi. Säätiö saa tiedon testamentin olemassa olosta laatijan kuoleman jälkeen.

Testamentin on täytettävä tiukat muotovaatimukset, jotta se olisi juridisesti pätevä. Samat muotovaatimukset koskevat kaikkia testamentteja varallisuuden laadusta ja laajuudesta riippumatta. Testamentin on muun muassa oltava kirjallinen ja laatijan on allekirjoitettava testamentti kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa samanaikaisesti. Testamentti on säilytettävä alkuperäisenä turvallisessa paikassa. Suosittelemme, että testamentin laatii lakimies. Annamme mielellämme apua testamentin laatimiseen.

 

Testamentin saajaksi merkitään: Biodynaamisen Viljelyn Säätiö-Stiftelsen för Biodynamisk Odling sr, Y-tunnus 1571339-6