Biodynaamisen Viljelyn Säätiö

Biodynaamisen viljelyn säätiön tarkoituksena on edistää biodynaamista viljelyä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:

  1. Tukee biodynaamiseen viljelyyn liittyvää tutkimusta ja julkaisutoimintaa
  2. Tukee biodynaamisen viljelyn koulutusta ja opiskelua
  3. Tukee biodynaamisen viljelyn mallitilatoimintaa

Biodynaaminen liike on ollut aina nimensä mukaisesti dynaaminen ja on sitä tulevaisuudessakin. Olemme tärkeä osa kokonaisvaltaista muutosta, joka alkaa pienistä siemenistä: tiedosta ja tahdosta.

 


 Emme voi palata menneeseen, emme siinä muodossa kuin se silloin oli. Kun maaseutu oli vielä pienten yksilöllisten tilojen kirjava kudelma, oli yhteisö elävä ja toimiva. Näemme työn maatiloilla uudelleen elpyvänä, ihmisten ja luonnon kohtaamisena, joka on kaiken inhimillisen kulttuurin perusta. Meillä on vankka näkemys siitä, miten tämä elpyminen on mahdollista. Haluamme jakaa tietoa ja ymmärrystä sekä löytää tarjoajia ja tarvitsijoita, tuoda heitä yhteen, ja mahdollistaa taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä tulevaisuus.

 

Mitä on biodynaaminen laatu?

Kuva: Eva Wolf, Demeter-liitto
Kuva: Eva Wolf, Demeter-liitto

Mitä laatu tarkoittaa? Onko se vain laboratoriossa mitattava määre vai jotain enemmän? Ruuassa laatua on se mikä edistää elämää ja luo vitaalisuutta. Vitaalinen ruoka on puhdasta ja ravinteikasta. Se sisältää välttämättömien ravintoaineiden lisäksi paljon sekundääriä, terveyttä edistäviä aineita. Vitaalinen ruoka on sen lisäksi paljon muutakin. Biodynamiikassa nähdään, että fyysinen maailma on olemassa yhdessä eteerisen, astraalisen ja henkisen maailman kanssa ja laatu syntyy näiden tasapainosta.  Ruuan tuotannossa on siis tarkoitus luoda olosuhteet, joissa kasvaa mahdollisimmat elinvoimaisia, vitaalisia kasveja ja eläimiä. 

Read More

Koronakriisin saattelemana uuteen maatalouskulttuuriin

Koronakriisi on pahentanut olemassa olevaa syvää rakenteellista ongelmaa suuryritysjohtoisessa globaalissa ruokajärjestelmässä ja osoittanut samalla sen haavoittuvuuden. Erityisesti ruuan tuonnin varassa olevat maat olivat vaikeuksissa saatavuuden heikentyessä ja hintojen noustessa, kun logistiikka ei toiminut normaalisti ja tuottajamaat rajoittivat peruselintarvikkeiden vientiä.  Tulevaisuuden ruokakriiseihin varautuminen pitää aloittaa nyt ja se edellyttää ruokaomavaraisuutta ja pientilojen roolin ymmärtämistä.   Muutos edellyttää tässä vaiheessa selkeää julkista tukea monimuotiselle pientuotannolle. Muutos edellyttää myös kuluttajilta suuntaamaan tukeaan enemmän kohti paikallista tuottajaa ostopäätöksiä tehdessään.

Read More