Haluatko olla mukana tukemassa biodynaamisen impulssin kehittymistä?

Biodynaaminen viljely on vanhin luonnonmukaisen viljelyn suuntauksista ja luomutuotannon edelläkävijä. Sen ytimessä on maan viljavuuden ja hyvinvoinnin uudistaminen samalla kun tuotetaan korkealaatuista ruokaa. Biodynaaminen viljely kunnioittaa paikallista ekologiaa, kulttuuria ja perinteitä ja se toteuttaa ihmisen ja luonnon yhteistyönä, jossa molemmat voivat kukoistaa. Kyse ei ole vaan viljelystä, vaan maatalous koskettaa jokaista elämän osa-aluetta.  Alkutuotannon ympärille rakentuu kulttuurillinen, taloudellinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Maatalous nähdään sekä yksilöllisen että yhteiskunnallisen kehityksen olennaisena perustana, jonka tärkeys vaan kasvaa koska se tarjoaa ratkaisuja kaikkiin nykyajan polttaviin ongelmiin talouden, kulttuurin, yhteiskunnan ja ekologian alueilla.

 

 

Jokainen biodynaaminen tila on oma yksilönsä ja omavarainen organismi, jossa sen erilaiset toiminnot ja osat vahvistavat ja tasapainottavat toisiaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tilan ulkopuoliset panokset pyritään minimoimaan ja tilasta pyritään saamaan joustava ja itseään uudistava. Biodynaaminen tilakokonaisuus muodostaa oman ekosysteeminsä, joka lisää maaseutuluonnon monimuotoisuutta ja edistää maaseutuyhteisön elinvoimaisuutta. Kokonaisuuteen kuuluvat tilan maiden, viljelykasvien ja kotieläinten lisäksi myös ihmiset ja koko tilaa ympäröivä luonto.

Biodynaaminen maatalous on uudistavaa, regeneratiivista maataloutta ja maan hyvinvointi on ollut toiminnan perusta alusta alkaen ja viljelijöiden tavoitteena on luovuttaa hoitamansa maa jatkaville sukupolville paremmassa kunnossa kuin se heidän aloittaessaan oli.  Biodynaamisen viljelyn menetelmiä on kehitetty aktiivisesti pian sata vuotta, ja ne tarjoavat ajankohtaista ja käyttökelpoista tietotaitoa kaikille maanviljelyksen suuntauksille.

 

Haluatko olla mukana tukemassa biodynaamisen impulssin kehittymistä? Biodynaamisen viljelyn säätiöllä on rahankeräyslupa ja kertyvät varat käytetään biodynaamista työtä tekevien toimijoiden hakemuksesta myönnettäviin apurahoihin ja stipendeihin. 

NÄIN LAHJOITAT:

Voit lahjoittaa myös MobilePaylla
Voit lahjoittaa myös MobilePaylla

Säätiöllä on rahankeräyslupa, jonka kautta kertyvät varat käytetään biodynaamista työtä tekevien toimijoiden hakemuksesta myönnettäviin apurahoihin ja stipendeihin.

 

Voit lahjoittaa yleiskeräykseen maksamalla haluamasi summan tilille:

Biodynaamisen Viljelyn Säätiö sr

NDEAFIHH, FI43 1019 3000 2091 64

Viite: 9878

 

Tai voit lahjoittaa MobilePay:lla

Voit halutessasi yksilöidä lahjoituksesi kohteen viitenumerolla tai MobilePay numerolla: 

TUE

TUTKIMUSTA JA JULKAISUTOIMINTAA

Pankkiviite: 98782

TUE

KOULUTUSTA JA OPISKELUA

Pankkiviite: 98795

TUE

MALLITILATOIMINTAA

HALTIJAN TILALLA

Pankkiviite: 5555

TUE

MALLITILATOIMINTAA

HEINOLAN TILALLA

Pankkiviite: 4446


Opiskelu biodynaamiseksi viljelijäksi on mahdollista yhteispohjoismaisessa BINGN-koulutusohjelmassa. Koska koulutus ei ole suomalaisen opintotukijärjestelmän piirissä, säätiö voi tukea opiskelijoita stipendeillä.

 

Biodynaaminen viljely menee eteenpäin jatkuvasti. Siihen innostuneet tulevaisuuden ystävät muodostavat tutkimuksellisen yhteisön, jonka piirissä tehdään monenlaista tutkimusta: viljelytavoista, lajikkeista, siemenistä, jalostamisesta, mutta myös sosiaalisen ulottuvuuden polttavista kysymyksistä. Rahoittajia tälle tutkimukselle on hyvin vähän, joten  Teidän avullanne me pyrimme antamaan tälle yhteisölle mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä.

 

Rahankeräystiedot:

Rahankeräyksen saaja on Biodynaamisen viljelyn säätiö-Stiftelsen för biodynamisk odling sr.

Luvan myöntäjä on Poliisihallitus, joka on myöntänyt valtakunnallisen keräysluvan (poislukien Ahvenanmaan). Luvan numero on RA/2021/999 ja se on myönnetty 10.8. 2021.

Keräyksen toimeenpanoaika on 1.11.2021 eteenpäin. Kerätyt varat käytetään tämän säätiön tarkoituksen toteuttamiseen. Säätiöllä on kolme tarkoitusta:

-Biodynaamiseen viljelyyn liittyvän tutkimuksen ja julkaisutoiminnan tukeminen

-Biodynaamisen viljelyn koulutustoiminnan ja opiskelun tukeminen

-Biodynaamisen viljelyn mallitilatoiminnan tukeminen

Biodynaamisen viljelyn säätiö suorittaa keräyksen omin voimin.