Säätiön synty

Biodynaamisen viljelyn säätiön sr on perustanut Biodynaaminen yhdistys - Biodynaamiska föreningen ry saamansa testamenttilahjoituksen turvin vuonna 1998. Säädekirja määrittelee säätiön tarkoitukseksi edistää biodynaamista viljelyä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:

 

1) Tukee biodynaamiseen viljelyyn liittyvää tutkimusta ja julkaisutoimintaa

2) Tukee biodynaamisen viljelyn koulutusta ja opiskelua

3) Tukee biodynaamisen viljelyn mallitilatoimintaa

 

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muullakin tavoin. Säätiö voi harjoittaa myös tarkoituksensa toteuttamiseen ja sen rahoittamiseen liittyvää liiketoimintaa. 

 

Lahjakirja Heinolan tilasta

24.10.2011 allekirjoitetulla lahjakirjalla säätiölle lahjoitettiin Mäntsälässä sijaitsevan Heinolan tilan kiinteistön maapohja ja siihen liittyvät oikeudet käytettäväksi biodynaamiseen viljelyyn, tutkimukseen ja koulutukseen.

 

Lahjoituksen tarkoitus

Lahjoituksen tavoitteena oli tilan vapauttaminen yksityisomistuksesta ja tilan tulevaisuuden varmistaminen biodynaamisena tilana. Toiveena oli mahdollistaa ihmisläheisen ja monipuolisen hoiva-, terapia- ym. toiminnan toteuttaminen maatilalla sekä yhteisön rakentumisen myötä taiteellisten ja kulttuuristen virikkeiden järjestäminen niin "omalle väelle" kuin lähiympäristön väestölle.

 

Säätiön kehittäminen

Säätiön hallituksessa tehdään aktiivista kehitystyötä, jotta sekä apurahatoiminta että biodyaamisten tilojen tukeminen ja maanomistuskysymysten hyväksi tehtävä työ kehittyvät rintarinnan. Heinolan tilalla on kehittämissuunnitelma, johon voit tutustua tästä linkistä: Heinolan tilan kehittämissuunnitelma