Mitä on biodynaamisuus?

Mitä on tuo säätiömme nimessäkin mainittu biodynaamisuus? Se on lyhykäisyydessään kokonaisvaltaista, ekologista ja eettistä lähestymistä maatalouteen, puutarhanhoitoon, ruokaan ja ravitsemukseen. Tämä tapa suhtauta maailmaan koskee meitä kaikkia; tuottajista kuluttajiin.

 

Useimmiten biodynaamisuus liitetään alkutuotantoon, biodynaamiseen viljelytapaan. Biodynaaminen viljely on uudistava ja kokonaisvaltainen lähestymistapa maatalouteen, puutarhanhoitoon ja maataloustuotteiden jalostukseen

Jokainen biodynaaminen tila on myös luomutila ja mukana luomuvalvonnassa. Sen lisäksi tila seuraa biodynaamisia laatustandardeja, jotka ovat tiukemmat ja vaativammat kuin luomuehdot. Biodynaaminen tila voi todentaa tuotteidensa laadun Demeter-merkillä, jota saa käyttää, kun toiminta täyttää biodynaamisen tuotannon laatustandardit, jotka ovat muuten yhtenevät kaikkialla maailmassa.

 

Biodynaaminen viljely sai alkunsa vuonna 1924 Rudolf Steinerin maatalousluennoista ja siitä saakka menetelmää on kehitetty ja viety eteenpäin. Hyvin olennaista biodynamiikassa onkin jatkuva toiminnan reflektointi ja menetelmien kehittäminen tulevaisuuteen katsoen.

Biodynaamisuus on tulevaisuudesta huolehtimista. Maata hoidetaan aktiivisesti varmistaen, että ruuantuotannon elinehto, maaperän humuskerros, kasvaa jatkuvasti. Humukseen sitoutuu hiiltä ja on siksi erittäin tärkeä myös ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta. Maaperän hedelmällisyyttä edistetään viljelyteknisesti ja biodynaamisia preparaatteja käyttäen. Preparaatit ovat luonnosta peräisin olevia aineita, jotka homeopaattisina määrinä toimivat maaperälle ja kasveille stimulantteina edistäen niiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tällä tietoisella maanhoidolla tuotetaan laadukasta ravintoa. Tuotteiden laatu on biodynamiikassa erittäin tärkeää ja tavoiteltua. Ruoka ei ole vain vatsan täyte, vaan sen tulee ravita meitä ja edistää fyysistä ja henkistä terveyttämme.

Ruuantuotannon ja ravitsemuksen ohella biodynaamisuuden tavoitteena on maapallon monimuotoisuuden mahdollistaminen ja tämän moninaisuuden kanssa sovussa eläminen. Tähän monimuotoisuuteen kuuluvat maatilan eläimet ja kasvit, ympäröivä ekosysteemi ja ihmiset sekä paikallinen kulttuuri ja perinteet. Muodostamme yhdessä toimivan kokonaisuuden, jossa kaikkia kunnioitetaan ja kaikista huolehditaan ja jossa kaikki osapuolet voivat kukoistaa.

 

 

Haluatko tukea biodynaamista lähestymistapaa Suomessa?

Anna tukesi lahjoittamalla haluamasi summan tilille:

Biodynaamisen Viljelyn Säätiö sr

FI43 1019 3000 2091 64

Viite: 9878

Lue lisää tukimahdollisuuksista.